Morningstar (Seher Yıldızı)

Cormyr gauntlet karakolunda takıma Skarga'nın izci olarak eklenmesi ile oluşan grubun resmi dökümanlardaki adı. Mistledale'da farklı görevlerde aldığı yüksek zaiyat oranına rağmen, değişen elemanları ile görevine devam etmiştir. Kara elf'lerin gauntlet üzerine zaferi sonrası dağılmıştır.

Element : Sir Dougan Ironcutter, Ember Kendal, Luvec, Fabian, Gilbert, Arlin Peldan, Skarga Gondunn, A Monk from northern monastery (Most possible a Crimson Raven)

Gauntlet organizational task force naming guidelines, pg 451 s 2 : "Seher Yıldızı : Gauntlet dışı öğeleri'de içeren, özel yetkili, geçici saha harekatı takımı."

Morningstar (Seher Yıldızı)

Morningstar Zutku Zutku