Zahan

Cehennem efendiliği basamaklarında giderek yükselen, Cormyr civarında iş tutan, sinsi ve kudretli bir çukur zebanisi.

Uzunca bir süre Stilio tarafından esir tutulduğu bilinmektedir ve Stilio'nun bazı güçlerini onun sayesinde edindiği rivayet edilmektedir. Onun elinden nasıl kaçabildiği tam olarak bilinmese de serbest bırakılmasında büyücü Luvec ve arkadaşlarının parmağı olduğu düşünülmektedir. Zira Morningstar, Zahan'ın Luvec'in içinden (Daardendrion'un da zorlamasıyla) onu parçalayarak çıktığına tanık olmuştur.

Zahan

Morningstar Zutku Avare